Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SABECO SÔNG LAM
Địa chỉ: Đường D1, Khu CN Bắc Vinh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3514752 Fax : 0238.3514750  
Email: info@sabecosonglam.com  
Website: www.sabecosonglam.com  
Hoặc liên hệ với chúng tôi theo mẫu sau
 
Họ tên: *
Email: *
Địa chỉ:
Điện thoại: *
Tiêu đề: *
Nội dung liên hệ: *
** Xin vui lòng điền đầy đủ những nội dung được đánh dấu sao(*).
 
   
z